Záruka na vozidla

Záruka na vozidla

Nabízíme možnost sjednání prodloužené záruky AutoCheck od společnosti Colonnade Insurance S.A., prostřednictvím které lze krýt nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného vozidla, jež vyžadují okamžitou opravu případně výměnu vadné součástky, která tento stav způsobila. Smluvní záruka u ojetých vozidel je uzavřena dnem uvedeným v pojistné smlouvě.

Zvažujete koupi zajetého vozu a máte obavy z nečekaných výdajů za opravy?

Snadné řešení se nabízí v podobě pojistných programů neboli prodloužených záruk, poskytující různorodý rozsah pojistného krytí podle stáří vašeho vozidla a počtu najetých kilometrů v době uzavření pojistné smlouvy.

Prodloužená záruka nabízí následující výhody:

  • pokrytí nákladů na pozáruční opravy (materiál i práce technika)
  • neomezený počet pojistných událostí/oprav po dobu trvání smlouvy
  • možnost převedení pojištění na nového majitele vozidla
  • volitelný limit pojistného plnění
  • flexibilní výpočet sazby pojistného
  • on-line řešení pojistné události mezi technikem a pojistitelem včetně bezhotovostního vypořádání bez zásahu klienta

  • Výpočet sazby AutoCheck

    Každá záruka je kalkulována individuálně, aby co nejlépe odpovídala vašim požadavkům. Pojistné se vypočítává od objemu motoru vozidla, zvoleného pojistného programu a také od vámi zvolených dalších vstupních parametrů (např. délka pojištění, limit najetých km, limit pojistného plnění, výše spoluúčasti).